Disclaimer!

Jeg frasiger mig hermed enhvert ansvar for eventuelle skader du måtte tilføre dig, som resultat af at have benyttet de på denne side opgivne ladninger. Disse ladninger er udhviklet af mig, testet i mit våben og altid igennem en konograf. Alle våben er anderledes, og det er ikke sikkert du vil få samme resultat som mig, ligesom det ikke kan garanteres at disse ladninger er sikkerhedsmæssigt forsvarlige i dine/dit våben!

Eftersom jeg ofte bruger atypiske projektiler der ikke findes omtalt i gængse ladebøger, har jeg været nødsaget til at eksperimentere en del. Dette gør sig især gældende ved .357 ladninger, hvor mine max ladninger ofte er højere end ladebøgerne tilråder. Disse ladninger er opbygget fra bunden og testet med flere hundrede skud. Jeg fraråder på det kraftigste at benytte disse max ladninger uden først at reducere denne og øge krudtmængden skridt for skridt og undersøge efter tegn på tryk osv.